Kids meet art

Lade Veranstaltungen

Op dësem kreative Nomëtteg kënnen d’Kanner an hir Elteren a véier verschiddenen Atelieren kënschtleresch schaffen:

  • Action Painting

Leedung: Jugendkommissioun

  • Mosaïk

Leedung: Carole Lauer

  • Kreativ gestalten mat Naturmaterialien

Leedung: SICONA

  • Holz-Atelier

Leedung: Jugendkommissioun

 

Alter: 6 – 12 (D’Elteren hafte fir d’Kanner)

Durant un après-midi artistique les enfants et leurs
parents pourront participer à quatre ateliers créatifs:

  • Action Painting

Animation: Commission des Jeunes

  • Mosaïk

Animation: Carole Lauer

  • Œuvres d’Art de matériel naturel

Animation: SICONA

  • Atelier de bois

Animation: Commission des Jeunes

 

Âge: 6 – 12 (Les parents sont responsable de leurs enfants)